Evolució de marca Refrica

Client: REFRICA

Data: Gener 2019

Evolució de la imatge gràfica del logotip de Refrica.

ALTRES PROJECTES DE REFRICA