Maquetació i disseny memòria anual

Client: ESCOLA SUPERIOR D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS

Data: Publicació anual

Maquetació i disseny anual de la memòria de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.

Impressió a dos tintes i maquetació amb dos idiomes.