Estand fira Batallé

Client: GRUP BATALLÉ

Data: Desembre 2006

Disseny de l’estand per la fira ExpoAviga del 2006, en col·laboració amb l’estudi de disseny 3de9 de Girona.