Estand Fira K - Comexi

Client: COMEXI

Data: Setembre 2012

Disseny i desenvolupament de l’estand de Comexi per la fira K de Düsseldorf (Alemanya). Un estand composat de 4 zones diferents emulant les 4 estacions de l’any.

ALTRES PROJECTES DE COMEXI